non profit instellingen | Kerken | overheid

procesbegeleiding

U wilt met uw team(s) of organisatie een doel bereiken binnen een bepaalde termijn.

U wilt dat de daarin werkzame mensen in het proces meekomen.

Als procesbegeleider sta ik als voorbijganger naast of boven de partijen en is:

  • uw vraag mijn vertrekpunt;
  • het proces de dynamische weg naar het doel;
  • commitment van de deelnemers essentieel.

Mijn rol is initiërend, verbindend en coördinerend. Ik bewaak de voortgang, ga om met weerstanden en houd een spiegel voor. 

Wat je aandacht geeft

Initiëren & verbinden

Verbinden betekent voor mij dagelijks ogen en oren open m.b.t. een bepaald onderwerp.  Wie is ermee bezig? Hoe kom ik met deze mensen in contact? Wat zijn de gezamenlijke belangen? Hoe kunnen zij elkaar aanvullen?

Coördineren

Coördineren van de al dan niet gekozen samenwerking betekent dat ik in overleg met de deelnemers een traject uitzet, waarbij ik de voortgang bewaak, duidelijke afspraken maak, de hoofdlijn vasthoud en resultaatgericht werk. Met oog voor de relatie.

Jewel Mediation   |   Janny Wiltjer – Lusseveld   |  06 44 91 28 19 | info@jewelmediation.nl