particulieren | teams

Coaching

Een coachtraject begint altijd met het vaststellen van de coachvraag. 

Afhankelijk van de coachvraag werk ik met diverse methodieken. Het waarderende werken speelt daarin een belangrijke rol. Evenals de kernkwaliteiten van Offman, de kleuren van De Caluwé en systemische modellen. Ik heb een NOBCO gecertificeerde coachopleiding afgerond. 

Gun jezelf dit

Individueel

Als je individueel vastloopt, weet je vaak zelf niet hoe dat komt.

Een coachtraject begint dan ook met het vaststellen van de coachvraag. Dat kan een levensvraag zijn, maar ook een zoektocht in je relatie of een loopbaanvraag. 

Team coaching

Bij teamcoaching of -ontwikkeling gaat over het goed samenwerken van individuen in teamverband. Zijn alle benodigde teamrollen vertegenwoordigd? Is er sprake van efficiënte samenwerking? Hoe kun je als team met plezier werken?

Waar nodig kan parallel individuele coaching plaatsvinden.

Ook hier wordt eerst de coachvraag vastgesteld. 

Jewel Mediation   |   Janny Wiltjer – Lusseveld   |  06 44 91 28 19 | info@jewelmediation.nl