Flower

Wie/wanneer

Jewel mediation en teamontwikkeling wil bijdragen aan verbetering van samen werken en samen leven. Dat kan zijn tussen particulieren, in kerken, midden- en kleinbedrijven, overheid en onderwijs.

U hebt problemen of een verschil van mening met een voor u belangrijke relatie. Dat kan zijn een familielid, een collega of een instelling. Zakelijk kan dat ook zijn een medewerker, cliënt of zakelijke partner.

Waarom Mediation in plaats van Rechtspraak?

Als u via mediation samen een oplossing probeert te vinden, hebt u kans op

  • een uitkomst die alle partijen ten goede komt
  • voortzetting van de (verbeterde) relatie

Mediation

  • is op de toekomst gericht!
  • verloopt vaak veel sneller dan een juridische procedure
  • is goedkoper
  • is in veel gevallen binnen twee maanden afgerond

Rechtspraak

  • de rechter beslist
  • een van de partijen wordt in het gelijk gesteld
  • de onderlinge relatie verslechtert

Overigens sluit u niet uit dat alsnog een juridische procedure wordt gevolgd als u er in mediation onverhoopt niet uitkomt.

Voorbeelden van situaties waar mediation kan worden toegepast:

Sommige voorbeelden zijn expliciet voor personen. Andere voorbeelden kunnen zowel vanuit het perspectief van personen als van kerken, bedrijven en (overheids-)instellingen worden benaderd. Mediation kan dan ook zowel op verzoek van personen als van bedrijven plaatsvinden.

Janny Wiltjer-Lusseveld
Wilgeroosje 48
8141 DJ Heino
t. 0572 391938
m. 06 44 91 28 19
info@jewelmediation.nl
www.jewelmediation.nl