Flower

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de bemiddelaar het gesprek begeleidt. De bemiddelaar is de Mediator. Het conflict is een probleem of verschil van mening waar u met het oog op de toekomst samen uit wilt komen. 

Resultaat van Mediation kan zijn:                                              

       

  • verbeterde communicatie
  • behoud van een (werk)relatie
  • een samen gevonden oplossing

 

Ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke beleving, dat er naar elkaar wordt geluisterd en met erkenning van elkaars belangen naar oplossingen wordt gezocht.  
                                                                              

Als deelnemer aan een Mediation wordt van u verwacht dat u bereid bent samen een oplossing te zoeken, ook als u geen hoop hebt op een goede afloop. Het is verrassend hoe toch vaak onverwachte oplossingen worden gevonden. Zelfs als het gaat om een principekwestie, standpunten al vaststaan en er niet met de ander valt te praten.

Het gesprek wordt door de Mediator gestructureerd en in goede banen geleid. De deelnemers worden afwisselend aan het woord gelaten. De Mediator zorgt dat naar elkaar wordt geluisterd en biedt gepaste ruimte voor emotie. 

Om de Mediation goed te laten verlopen gelden de volgende voorwaarden:

 

Janny Wiltjer-Lusseveld
Wilgeroosje 48
8141 DJ Heino
t. 0572 391938
m. 06 44 91 28 19
info@jewelmediation.nl
www.jewelmediation.nl